COVID – 19

Poštovani članovi, sukladno aktualnoj situaciji, vezano uz virus COVID – 19, molimo vas pridržavajte se preporučenih higijenskih mjera. Uz terene i u svlačionicama su postavljeni dezificijensi, koristite ih…. Čuvajte se, ponašajte se odgovorno, ostanimo zdravi.

Read more